Inna Demianko

Mládežnícka 4
97404 Banská Bystrica
+421 904 071 276
demianko.inna@gmail.com
Jazyky
Ruský
Ukrajinský
Certifikáty
Miesto a odbor štúdia UMB, Prekladateľstvo a tlmočníctvo
Iné dôležité informácie Preklady:
Aj ↔ Rj, Uj
Sj ↔ Rj, Uj
Sj → Aj