Ing. Zdenka Kováčová

Hollého 1180/30
95701 Bánovce nad Bebravou
+421917497304
zk.preklady@outlook.fr
Jazyky
Francúzsky
Certifikáty
Wordfast
Miesto a odbor štúdia Ekonomická univerzita v Bratislave - Obchodná fakulta - zahraničný obchod; Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - Filozofická fakulta - Prekladateľstvo a tlmočníctvo - francúzsky jazyk a kultúra
Špecializácia medzinárodný obchod, transport, logistika, bankovníctvo, technická dokumentácia : správy z auditov kvality, kontrolné postupy, interné smernice, obchodná korešpondencia, právo, (automobilový priemysel, výroba plastov, obuvnícky priemysel, strojársky a letecký priemysel)
Iné dôležité informácie - DALF C1
- Interný audítor systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2000 ( Bureau Veritas )
- WQA ISO 9000 Quality Systems Specialist
- WQA ISO 14001 Enviromental Systems Specialist