Mgr. Natália Smatanová

Sitnianska 6
97401 Banská Bystrica
+421948235411
smatanovanatalia@gmail.com
Jazyky
Anglický
Slovenský
Certifikáty
Kurz prekladu a tlmočenia 1
Kurz prekladu a tlmočenia 2
Kurz prekladu a tlmočenia 3
Miesto a odbor štúdia Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - učiteľstvo anglického jazyka a biológie
Špecializácia Preklady z anglického jazyka do slovenského jazyka:
všeobecné texty
audiovizuálny preklad (titulky, dabing)
umelecký preklad (beletria, detská literatúra, motivačná literatúra)
prírodovedecké texty, články (botanika, biológia človeka)
webové stránky, blogy

Iné dôležité informácie "Každá práca vykonávaná s radosťou je šťastím, a keď ju robíme aj s láskou, niet väčšieho šťastia na svete" André Maurois

K prekladaniu ma priviedla láska k jazykom, ktorú si pestujem už od detstva. Mojím cieľom je kontinuálne sa vzdelávať a zdokonaľovať v tom, čo robím.