Ing. Katarína Balážová

L. Svobodu 2493/48
05801 Poprad
0907698639
ing.balazova@gmail.com
Jazyky
Španielsky
Anglický
Certifikáty
Miesto a odbor štúdia Finančný manažment, Fakulta financií Univerzity Mateja Bela v B. Bystrici
Špecializácia Úradné preklady - španielsky jazyk.
Technické preklady - anglický a španielsky jazyk.
(technika, stavebníctvo, strojárstvo, medicína, farmakológia, chémia, právo, patenty, zmluvy, projektová dokumentácia, financie, účtovníctvo a pod.)