Bc. Dominika Danihelova

Via Lorenzo Giuseppe Gaterri 48
34129 Trieste, Italy
+393662179926
dominikadanihelova@gmail.com
Jazyky
Anglický
Taliansky
Slovenský
Certifikáty
Miesto a odbor štúdia Istituto Venezia, Trieste
Špecializácia špecializácia - strojárstvo, stavebníctvo, ekonomika, bankovníctvo, právo, vzdelávacie kurzy v odbore bankovníctva,
školiace kurzy na výkon práce v Taliansku/strojársky priemysel