Ing.arch. Tatiana Sujaková

Rozvodná 9
831 01 Bratislava
+421 902 190 420
t.sujakova@gmail.com
Jazyky
Nemecký
Certifikáty
Wordfast Professional
Kurz prekladu a tlmočenia 1
Kurz prekladu a tlmočenia 2
Kurz prekladu a tlmočenia 3
Miesto a odbor štúdia FA SVŠT Bratislava
Špecializácia Goethe Institut Schwäbisch Hall
Goethe-Zertfikat C2, Grosses deutsches Sprachdiplom
Iné dôležité informácie Žijem a pracujem striedavo v Nemecku a na Slovensku.