Ján Hazucha, PhDr.

Beskydská 6
974 11 Banská Bystrica
0907 184 090
hazucha3@gmail.com
Jazyky
Anglický
Nemecký
Certifikáty
Miesto a odbor štúdia Fakulta humanitných vied, Banská Bystrica, Anglický jazyk - Nemecký jazyk
Špecializácia právo, ekonomika, financie