Ing. Eva Hrešková

S. Chalupku 26
07101 Michalovce
0902619246
hreskova@gmail.com
Jazyky
Španielsky
Anglický
Certifikáty
Kurz prekladu a tlmočenia 1
Kurz prekladu a tlmočenia 3
Kurz prekladu a tlmočenia 2
Miesto a odbor štúdia Stavebná fakulta Technickej univerzity v Košiciach
Špecializácia Všeobecný, marketingový a technický preklad