Ing, Mgr. AGÁTA VARGOVA

Kostolné námestie 22
94603 Kolárovo
+421950383474
vargatha13@gmail.com
Jazyky
Anglický
Maďarský
Certifikáty
Miesto a odbor štúdia 1- UMB Banská Bystrica Anglický jazyk 2- VŠE Banská Bystrica Cestovný ruch a služby
Špecializácia JAZYKY :
Preklady, tlmočenie z angličtiny do slovenčiny a vice versa
Preklady, tlmočenie z maďarčiny do slovenčiny a vice versa
TYPY TEXTOV:
zmluvy, dohody, CV, reklamné texty, WEB stránky, návody na použitie.....
TEMATICKÉ OKRUHY : cestovný ruch, šport a výživa, architektúra, medicína, technika ....


-