voj. Mgr. Katarína Ondrejková

Mostná, 35/5
97251 Handlová
+421911705634
translations.katarina@gmail.com
Jazyky
Nemecký
Švédsky
Certifikáty
Miesto a odbor štúdia Univerzita Komenského v Bratislave, prekladateľstvo a tlmočníctvo nemecký a švédsky jazyk
Špecializácia Prekladám všeobecné dokumenty, zmluvy, certifikáty, životopisy, webové stránky, potvrdenia, ale som otvorená aj iným zameraniam prekladu podľa dohody.
Iné dôležité informácie Mám vyštudovaný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo nemčina, švédčina na Univerzite Komenského v Bratislave. Čo sa týka mojej prekladateľskej praxe, pracovala som pre spoločnosť Volkswagen Slovakia ako prekladateľka článkov webovej stránky Nadácie Volkswagen a článkov do výročnej správy. Išlo hlavne o informácie o aktivite tejto nadácie. Do súčasnosti spolupracujem s firmou Knowenger s.r.o., ktorá sa zaoberá hľadaním a sprostredkovaním práce v zahraničí pre zváračov a prípravárov, najmä do Švajčiarska, Rakúska a Nemecka. Mojou hlavnou náplňou práce sú preklady životopisov, všeobecných obchodných podmienok, okrem toho sa venujem e-mailovej a telefonickej komunikácií s úradmi v zahraničí v prípade potreby. S firmou spolupracujem od roku 2017. Ako prekladateľka som pri všetkom, čo je potrebné preložiť alebo vybaviť buď pre majiteľa firmy alebo pre uchádzačov  o zamestnanie v zahraničí. Okrem toho sa venujem aj korektúre slovenských textov.