Bc. Zuzana Dulovcová

Freelance translator
Jasenovská, 471
02957 Oravská Lesná
+421917308637
zdulovcova@gmail.com
Jazyky
Čínsky
Anglický
Certifikáty
Kurz prekladu a tlmočenia 1
Miesto a odbor štúdia Filozofická fakulta Masarykovej univerzity v Brne, odbor Čínske štúdiá
Špecializácia obchod, administratíva, marketing, preklad webových stránok