PhDr. Alexandra Corbett Dekanová

Ul. 29. augusta 28
811 09 Bratislava
0902096617
dekanova2@gmail.com
Jazyky
Latinský
Anglický
Certifikáty
Miesto a odbor štúdia FF Masarykova univerzita, Brno, latinčina - angličtina
Špecializácia Odbor: klasická, stredoveká, novoveká latinčina aj rukopisy. Prekladám aj z angličtiny a do angličtiny.
Iné dôležité informácie Učila som latinčinu na katedre klasickej a semitskej filológie FiFUK, Bratislava, angličtinu na bilingválnej základnej škole. Mám knižné preklady z oboch jazykov. Momentálne žijem na Novom Zélande.