Mgr. Ivan Vlček

Brezová 18/24
052 01 Spišská Nová Ves
+421 905 342 421
ivanvlcek.snv@gmail.com
Jazyky
Poľský
Certifikáty
Miesto a odbor štúdia Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, odbor: Prekladateľstvo a tlmočníctvo - poľský jazyk a kultúra
Špecializácia Vyhľadávanie Vami požadovaných informácií o Poľsku (obchodné, úradné, súkromné - napr. ceny tovarov a služieb), pomoc pri dovoze a vývoze z/do Poľska, prezentácii a propagácii výrobkov, obchodných rozhovoroch s partnermi, nadväzovaní kontaktov v Poľsku. Vybavovanie rozličných dokumentov a administratívnych (daňové a pozemkové úrady, matriky a pod.), obchodných (rokovania s partnermi, prezentácie výrobkov) a súkromných záležitostí na území Poľska. Tlmočenie Vášho telefonického hovoru priamo počas hovoru (konferenčný hovor). Telefonické spojenie je bezplatné. Preklady všeobecných a odborných textov (texty z oblasti elektroniky a elektrotechniky,technické texty, náučná literatúra, zdravoveda, medicína,liečiteľstvo,návody na použitie, web stránky, liečivé byliny a i.).
Iné dôležité informácie Viac ako 20 ročná prax na území Poľska v oblasti nákupu, predaja a servisu spotrebnej elektroniky, elektronických zariadení a elektronických súčiastok. Dôkladná znalosť poľského prostredia a trhu, množstvo kontaktov.