Mgr. Magdaléna Šipková

Grosslingova 59
81109 Bratislava
+421 917 192 876
magdalena.sipkova42@gmail.com
Jazyky
Anglický
Certifikáty
Miesto a odbor štúdia Právnická fakulta UK, Bratislava
Špecializácia terminológia EÚ