Peter Kuko

Urbánkova 62/b
04 001 Košice
0902526862
peter.kuko74@gmail.com
Jazyky
Španielsky
Certifikáty
Kurz prekladu a tlmočenia 3
Kurz prekladu a tlmočenia 2
Kurz prekladu a tlmočenia 1
Miesto a odbor štúdia UPJŠ Právnická Fakulta
Špecializácia Právne texty