Mária Holinová Wolfová

SZČO
Slameníkova cesta 6165 /12
968 01 Nová Baňa
+421 944 466 107
wolfova.maria@azet.sk
Jazyky
Nemecký
Certifikáty
Wordfast Professional
Miesto a odbor štúdia Štátna jazyková škola Bratislava, odbor prekladateľský
Špecializácia Úradná a právnická nemčina
Iné dôležité informácie Úradná prekladateľka, zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti SR, pod číslom 971453.

Žila a pracovala som 19 rokov v Nemecku, z toho 14 pre Nemeckú spolkovú políciu ako asistentka leteckej bezpečnosti na letisku v Stuttgarte.
Úspešne som ukončila špeciálnu štátnu jazykovú skúšku z odboru prekladateľstvo, Odborné minimum pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov a Odbornú skúšku prekladateľa pre jazyk nemecký.