Barbora Bajusová

Prostějovská 49
080 01 Prešov
0904338836
barborkabajusova@gmail.com
Jazyky
Anglický
Certifikáty
Kurz prekladu a tlmočenia 1