Mgr. Mária Mušutová

Dolný Kubín
02601 / v súčasnosti: Manchester, UK
+447546920400
musutovamaria@yahoo.com
Jazyky
Slovenský
Anglický
Certifikáty
Kurz prekladu a tlmočenia 3
Nehrešme proti slovenčine
Miesto a odbor štúdia The Manchester Metropolitan University - Postgraduate Certificate in Education: Modern Foreign Languages
Špecializácia > odborné texty z pedagogiky a lingvistiky
> novinové články a príspevky, webové stránky
> titulky
> beletria
> detské knihy a encyklopédie
Mám skúsenosti s tlmočením v nemocnici a pre sociálne služby vo Veľkej Británii. Mám tiež skúsenosti s prekladom náboženských textov.
Iné dôležité informácie I offer translation services between Slovak and English. Whether you have documents, texts, or content that requires accurate and culturally sensitive translation, my goal is to ensure your message is not just translated, but truly understood. Beyond converting words, I aim to convey the cultural context embedded in the source material. This not only enhances the accuracy of the translation but also ensures that the intended message resonates authentically in the target language and culture.