PaedDr. Adriana Sebényová

Veľký Krtíš
990 01 Veľký Krtíš
+421948729228
adrianasebenyova@gmail.com
Jazyky
Maďarský
Certifikáty
Wordfast Professional
Kurz prekladu a tlmočenia 1
Kurz prekladu a tlmočenia 2
Kurz prekladu a tlmočenia 3
Miesto a odbor štúdia Tlmočnícky ústav - Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Špecializácia Odborné minimum tlmočníka a prekladateľa