Mgr. Ivana Horváthová

Sibírska
080 01 Prešov
+421944798916
ivanahorvathova1312@gmail.com
Jazyky
Anglický
Certifikáty
Kurz prekladu a tlmočenia 1
Miesto a odbor štúdia Neslovanské jazyky a literatúry
Špecializácia Vyštudovaný študijný program anglistika a amerikanistika, skúsenosti s výučbou anglického jazyka na gymnáziu, absolvovaný kurz prekladateľ a tlmočník 1
Iné dôležité informácie Záujem o texty z rôznych oblastí, najmä biológia, medicína, právo, ale aj INÉ - reklamné, preklady web-stránok, článkov (z rôznych oblastí - od popisov produktov, cez všeobecno-vzdelávacie až po náučné či politické texty), preklady kníh, brožúr, turistických sprievodcov a.i.; otvorenosť.