PaedDr. Marta Lacková

Štúrova 5
05304 Spišské Podhradie
+421917065415
dr.marta.lackova@gmail.com
Jazyky
Nemecký
Certifikáty
Miesto a odbor štúdia Prešovská Univerzita, Fakulta humanitných a prírodných vied, odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov - nemecký jazyk a literatúra
Špecializácia preklady všeobecné, ekonomické, právnické, beletria, kresťanská literatúra, firemná korešpondencia, tlmočenie pri sprostredkovaní práce v zahraničí a pri komunikácii so zahraničnými firmami, vyučovanie a doučovanie jazyka, príprava na maturitu, príprava na prácu v zahraničí