Dominika Bieliková

Školská 8
97646 Valaská
0907391850
preklady.dominika.bielikova@gmail.com
Jazyky
Nemecký
Anglický
Certifikáty
Kurz prekladu a tlmočenia 3
Kurz prekladu a tlmočenia 2
Kurz prekladu a tlmočenia 1
Postediting prekladu
Wordfast
Miesto a odbor štúdia filológia: anglický a nemecký jazyk, 4 semestre na Filozofickej fakulte Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici
Špecializácia Už takmer dva roky sa venujem prekladu technických preukazov, technických dokumentov k vozidlám, prekladu potvrdení, faktúr, diplomov, vysvedčení a iných dokladov (sobášne, rodné, úmrtné listy,...) z/do nemeckého jazyka v externej spolupráci so spoločnosťou Asined, s. r. o.
S anglickým jazykom mám skúsenosti najmä s prekladom článkov (novinové články, recenzie,...) a internetových hororových poviedok moderného typu, tzv. creepypást.
Skúsenosti a znalosti stále rozširujem a vylepšujem. Chcem sa venovať i umeleckým prekladom beletrie alebo i novým typom prekladov.
Presnosť pri preklade a dodržiavanie termínov odovzdania sú pre mňa kľúčovým faktorom.
Iné dôležité informácie Úspešne som absolvovala dva jazykové kurzy (jeden z anglického jazyka a druhý z nemeckého), počas ktorých som si svoje schopnosti a znalosti prehĺbila. Keďže znalostí a skúseností v oblasti prekladateľstva a lingvistiky nikdy nie je dosť, stále si ich pomocou kurzov a rôznych štúdií dopĺňam. Taktiež som absolvovala kurz prekladateľa a tlmočníka 1 a 2, webinár postediting v preklade so školením na CAT nástroj Wordfast Pro 4.

Certifikáty:
2020 - nemecký jazyk, úroveň B1
2021 - anglický jazyk, úroveň C1.1
2022 - Kurz prekladateľa a tlmočníka 1 a 2; Wordfast Pro 4; Postediting v preklade
2023 - Kurz prekladateľa a tlmočníka 3