PhDr. Martina Škrovánková

.
. Nitra
00421904 206 401
m.skrovankova@gmail.com
Jazyky
Anglický
Ruský
Certifikáty
Miesto a odbor štúdia FF UKF Nitra, ruský jazyk a literatúra
Špecializácia filozofia, náboženstvo, literatúra
Iné dôležité informácie - Mgr. odbor ruský jazyk v obchodnej a interkultúrnej komunikácii
- Bc. učiteľstvo akademických predmetov: ruský jazyk a literatúra, náboženská výchova
- rigorózna skúška: slovanské jazyky a literatúry, filozofia
- štátna skúška z anglického jazyka C1